0138
24-09-1999
3D-BOOK: TIME AND DUALITY
Winka Dubbeldam
Architect
Deelcollectie: Tijd & Dualiteit

Het karakter van verschijnselen uit de vierde of hogere dimensies kan doorgrond worden met behulp van doorsneden uit lagere dimensies. Als een hyperkubus wordt belicht vanuit een punt buiten de gewone driedimensionale ruimte, lijkt z’n driedimensionale schaduw op een kleine glazen kubus, die zweeft in een grotere. Doorsneden van een kubus doen een vermoeden ontstaan van de verborgen schatten bij doorsneden van een hyperkubus.

In Flatland (1884), Edwin Abbott’s boek over het ‘hoger-dimensionale’, beschrijft hij de inwoners als tweedimensionale figuren, die elkaar alleen kunnen waarnemen als rechte lijnen. Er heerst een strenge hiërarchie onder de bewoners van Flatland; het laagste wezen is een naald (de vrouw, de werker), het hoogste een perfecte cirkel (de priester). Een vrouw wordt waargenomen als een punt en kan dus scherp en dodelijk zijn … Via deze doorsneden uit een lagere dimensie daagt Abbott zijn lezers niet alleen uit om de mathematische principes van de hogere dimensies te begrijpen, maar ook om de sociale hiërarchie van het Victoriaanse Britse koninkrijk te doorzien.

Het 3D-boek simuleert de ‘Flatlandconditie’ door middel van pagina’s van doorsnedes, die een vierdimensionale vorm vertalen in tweedimensionale doorsnedes. Op deze wijze vormt het boek een spoor van een door tijd en ruimte buitelende kubus. De schaduwen en reflecties, die met behulp van deze pagina’s ontstaan, veroorzaken een opeenstapeling van (meervoudige) interpretaties. Pas als zij volledig uitgevouwen zijn, onthullen zij hun letterlijke betekenis.

Uitvoering: de simulatie van de hogere dimensie kan met behulp van computers bestudeerd worden. De directe vertaling van het digitale beeld naar een laser-cutter voegt aan de interpretatie de nodige precisie en dualiteit toe.
–WD

www.archi-tectonics.com