0136
01-07-1999
ZONDER TITEL
Bob van Reeth
Architect
Deelcollectie: Tijd & Dualiteit

Er werd getracht om uit massa het maximale volume te halen. Door spiegeling de ruimte te verdubbelen. Je bent als architect steeds op zoek naar de draagkracht van een plek, naar het soortelijk gewicht van een situatie.
Massa tot ruimte omvormen.
Meer is het niet.
Volledig.
Vol is minder dan ledig.
–BvR

www.awg.be