0085
14-06-1997
SPANISH HAARLEM ACTUAL
Andrew MacNair
Architect
Deelcollectie: The written versus the constructed

Een boek is een bouwwerk van gedachten, opgebouwd uit woorden en afbeeldingen, geschreven, gedrukt, en gebonden in een compact ruimte, vormt het een eigen wereld, kijkend in een diep innerlijk en naar verre einders, fungerend als een serie van dag tot dag lotgevallen – geschreven en gelezen als een geopende doos van Pandora zijn wij beide, schrijver en lezer, verheugd het boek/de doos te lezen en het daarna dicht te houden.
–AM/Joke Post