0079
07-05-1997
RUIMTE-IN-RUIMTE-IN RUIMTE
Gertrud Roelofs
Overige, ruimtelijk kunstenaar

ruimte – in – ruimte – in ruimte
o n e i n d i g e  r u i m t e
middenin
is stil het geluid
van ruimte
stil – één bol
bewogen, gaat zij in duizenden uit een
altijd op weg
naar haar oorsprong
–GR

www.0-9-architect.nl