0044
18-10-1994
TRANSPARANCES 2 (GRIS)
Dirk Jan Postel
Architect

Van buiten toont het manuscript een simpele tegenstelling: horizontaalverticaal. Van binnen zijn vele variaties van lichtval zichtbaar: scherp/diffuus, contrasteren/gelijkmatig, uitwaaierend/gelijk verdeeld, enz. De ruimte wordt zichtbaar door licht.
Het licht zichtbaar door ruimte, waar het de begrenzing raakt. Het licht wordt waargenomen in verhouding tot niet-licht.
–DJP

0043 TRANSPARANCES 1 (BLEU)

realisatie 0043/0044: Carla van Hooff

www.dirkjanpostel.nl