0007
16-06-1991
POLITEIA, 517
Christian Bouma
Architect

DE GROT VAN PLATO
(POLITEIA vanaf 515 A)
In zijn boek Politeia gebruikt Plato een metafoor om duidelijk te maken dat wat wij waarnemen een vervorming is, een idee van de (hogere) werkelijkheid. Dit verhaal luidt samengevat als volgt: In een grot zitten – van jongs af aan – mensen opgesloten, die zich niet kunnen bewegen. De enige werkelijkheid die deze mensen kennen is dus het optreden van schaduwen van zichzelf en van de bewegende dingen op de tegenoverliggende wand. Het ruimtelijke manuscript werkt op een vergelijkbare manier. Vanuit de ene helft, het brein, is de werkelijkheid nooit goed te zien. De ‘waarnemingszeef’ zorgt ervoor dat de werkelijkheid vervormd wordt. Dit gebeurt wel steeds op dezelfde manier, zodat interpretatie mogelijk is. Hierdoor is het mogelijk op deze werkelijkheid te reageren en in te grijpen, hoewel onzekerheid blijft bestaan.
–CB

www.studiocarchitecten.nl