0141
08-10-1999
30 SECONDEN
Joris Jacobs, Dennis Lohuis
Overige, industrieel vormgevers
Deelcollectie: Tijd & Dualiteit

Wat we met het manuscript willen introduceren, is de gedachte dat mobiele data fantastische mogelijkheden bieden voor het leggen van een onzichtbare infrastructuur in de openbare ruimte, als een soort parallel universum. Hierbij kan je mobiele telefoon een soort loepje worden voor de raakvlakken van dit universum met de openbare ruimte, een instrumentje dat je kan laten communiceren met locaties en de objecten om je heen.
We stellen daarom een ruimtelijk manuscript voor dat in de nabije omgeving van Vedute een melding ‘Welcome to Vedute’ op je telefoon laat verschijnen. Hierop volgt de melding: ‘You are now entering the 3D manuscript of Joris Jacobs and Dennis Lohuis,’ gevolgd door: ‘Please dial 06-233565567 and enter your name in our guestbook.’ Daarna heb je de mogelijkheid door het gastenboek heen te scrollen om te kijken wie er nog meer op die plek zijn naam heeft achtergelaten. Dit manuscript is alleen inzichtelijk voor iemand in bezit van een mobiele telefoon. Hoewel het fysiek binnen de gegeven afmetingen van 7 x 32 x 44 cm blijft, treedt het er onzichtbaar buiten. Zonder dat je het door hebt kan er al communicatie plaatsgevonden hebben tussen jou en het manuscript, heeft het manuscript je al berichten toegestuurd. In het mooiste geval, zoals in het getekende scenario, zijn er tegelijkertijd mensen die het fysieke voorkomen ervan proberen te begrijpen.
Het is een eerste aanzet, een introductie op de vraag hoe de openbare ruimte in de toekomst beleefd kan worden aan de hand van de mogelijkheden die mobiele data hiertoe bieden.
–JJ/DL

www.meneeromstander.nl