0127

05-06-1999
MUUR/KLANKSCHEIDER
Cilia Erens
Overige, geluidskunstenaar
Deelcollectie: Acoustic architecture – Architectural acoustics

DE MUUR , een klankscheider. Ruimte benaderd vanuit geluid.
Binnengeluiden bevinden zich in buitengeluiden. Ze bestaan bij de gratie van de gebouwde omgeving. Ten gevolge van, bijvoorbeeld, sloop verdwijnt datgene dat door architectuur, door bouw tot stand gekomen is en daardoor een eigen klankwereld heeft. In de sloopfase vermengen zich de binnengeluiden met geluiden van buiten tot het moment waarop de wanden zijn neergehaald en het geluid daarvan is weggestorven. Binnengeluid is opgegaan in buitengeluid. In mijn geluidswandelingen zijn overgangsgebieden een terugkerend thema. Dit ruimtelijk document stelt de sloopplek voor op het moment dat de laatste wanden van het gebouw nog overeind staan. Het rood-witte afzettingslint scheidt het publiek van het sloopterrein. De gevarenzone is verder afgeschermd door een hekwerk. Ook het bouwgaas beschermt het publiek tegen datgene wat ooit de klankscheider vormde: het gruis van muren en daken. Achter het gaas bevinden zich de slopers, die bezig zijn een eind te maken aan wat binnen was en als binnen klonk.
Degene die luistert wordt onderdeel van de laatste minuut van de muur als klankscheider. Fysiek sta je nog binnen, maar je luistert naar de geluiden van de slopershamer, die van buitenaf de muur neerhaalt. De sloper vraagt of je naar buiten komt.
Het geluid is real time en ongemixt. De gebruikte materialen zijn ontleend aan de werkelijkheid.
–CE

www.cilia-erens.nl