0124
05-06-1999
DE FENOMENOLOGISCHE TRANSFORMATOR
Matthijs Vos
Overige, componist
Deelcollectie: Acoustic architecture – Architectural acoustics

‘De fenomenologische transformator’ transformeert lichtgolven in geluidsgolven. Terwijl het overgrote deel van mijn manuscript zwart en dus feitelijk onzichtbaar is, zijn de zonnecellen en de luidspreker (in mindere mate) juist goed te zien. Drie verschillende frequenties geluidsgolven zijn te ontlokken aan de zwarte doos, te weten een sinustoon van 70, een sinustoon van 320 en een sinustoon van 440 trillingen per seconde, maar nooit meer dan één tegelijk. De kleinste maat van het Vedute manuscript, 70 mm, levert zo het kleinste trillingsgetal doch de grootste golflengte; zoals andersom, de grootste maat, 440 mm, de kleinste golflengte en tegelijkertijd het grootste trillingsgetal draagt. (Het is misschien leuk te weten dat 440 trillingen tevens de A is, de uitgangsnoot van de westerse klassieke muziek. Bijvoorbeeld orkesten stemmen op de A.)
‘De fenomenologische transformator’ kan de Vedute-maten pas omschrijven in geluid als de in- en uitgangen (zonnecellen/luidspreker) zichtbaar zijn. Als deze niet meer worden waargenomen (terwijl, zoals gezegd, ook het omringende zwart niet waarneembaar is), vervalt elke beschrijving. Ik durf te stellen dat het manuscript in die situatie niet meer bestaat.
–MV

www.matthijsvos.org